สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน
สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน
สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน

สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างเรียนพิเศษตามบ้าน รับจ้างสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษ ติว สอบเข้า ป.1 ป.6 ม.4 มหาลัย ติว gat pat onet ฟรี เปลี่ยนติวเตอร์ สอนทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ อนุบาล ประถม มัธยม

จุดเด่นทีมเจติวเตอร์

  • บริการติวนอกสถานที่ไม่ต้องลำบากการเดินทาง
  • บริการติวตัวต่อตัว ติวเป็นกลุ่มและติวเป็นองค์กร
  • สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเมื่อหากไม่พอใจ
  • สามารถเลือก วัน เวลา และ สถานที่ ได้อย่างอิสระ
  • ติวเตอร์สามารถช่วยเหลือสอนการบ้าน เพิ่มเกรด และ ให้คำแนะนำในการเรียนตามความประสงค์ของผู้เรียน
  • ชำระเงินเป็นครั้งต่อครั้งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
  • ใส่ใจทุกรายละเอียดและยินดีรับฟังทุกปัญหาของผู้เรียน

คอร์สเรียน

ประกอบด้วย หลักสูตรไทย, Inter, และ Bilingual

เรียนพิเศษระดับอนุบาล

เชาว์ปัญญา ศิลปะ การบ้านทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม และ ภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประถม เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนชั้นนำ

เรียนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป

เรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป

เรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สอวน.

สอนพิเศษคอร์สติวเข้มสอบเข้า ป.1

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดทางการเรียน คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.1 (รร.รัฐบาลชั้นนำ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดทางการเรียน

คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.4 (รร.รัฐบาลชั้นนำ เช่น รร.เตรียมอุดมศึกษา, รร.มหิดลวิทย์ฯ, รร.สาธิตฯ)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

คอร์สติว Admission TCAS

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม O-NET GAT และ PAT 1-7

ติวเรียนคอร์สสอบตรง

TU STAR สอบตรงบัญชี สอบตรงเศรษฐศาสตร์ สอบตรงนิติศาสตร์ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงรัฐศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ความถนัดสถาปัตย์ IGCSE GED CU-TEP CU-AAT TU-GET SAT GMAT

ติวเรียนคอร์สสอบแพทย์ กสพท.

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ความถนัดแพทย์

เรียนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย

วิชาหลักๆ แต่ละคณะ เช่น แคลคูลัส สถิติ ฟิสิกส์ เคมี บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย CU-Best

สอนพิเศษคอร์สเก่งภาษา

TOEIC TOEFL IELTS ติวพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เกาหลี

เสียงตอบรับนักเรียนที่ไว้วางใจ

** (สามารถคลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)